Aparentment res ha canviat a Casa Montaña des de la seua fundació en 1836.

Continua sent un lloc de trobada, que ens obri la porta a un univers de sensacions.

En 1861 es produeix el primer relleu generacional en el negoci, i Casa Montaña és heretada per Ramona Montaña Romeu, filla dels fundadors.

En 1880 es va escometre la reforma de la barraca original, donant lloc a l’edifici de façana actual.

El matrimoni Omedes – Doménech va comprar Casa Montaña per 10.000 pessetes en 1907.

María Pérez, vídua del besnet dels fundadors, es va fer càrrec del local fins a 1960.

Eixe mateix any Casa Montaña era traspassada a Enrique Guerra, que només va regentar l’establiment durant dos anys.

La propietat de l’històric celler tornaria a canviar de mans al setembre de 1962, sent traspassada al matrimoni format per René Soriano March i Juana María Reus March.

En 1991 un nou traspàs deixaria el control del negoci al càrrec de Santiago Polo García, pintor de professió.

Finalment, en 1994, Casa Montaña va ser de nou traspassada i va recaure en mans d’Emiliano García Domene, actual propietari de la mateixa i impulsor definitiu de la tradició enològica i gastronòmica que marca la solera i la personalitat única d’aquest històric celler de la ciutat de València.

L’any 2006 Alejandro García Llinares, fill d’Emiliano García i enginyer de professió, s’incorpora al negoci, assegurant el relleu gerencial i la renovació necessària que defineix a aquesta casa.

L’any 2017 María García Llinares, filla menor d’Emiliano i germana d’Alejandro, se suma al projecte, donant compte que modernitat i tradició viuen en perfecta conciliació.