La Gerència assumeix la responsabilitat de la Gestió de la Qualitat i la Sostenibilitat en l’Empresa i, a fi de subministrar productes i serveis que satisfacen plenament les necessitats dels clients amb la màxima eficiència, exposa la següent Política de Qualitat i Sostenibilitat sobre la qual es basa el Sistema de Gestió de la Qualitat, i que serà revisada periòdicament a través de la Revisió del Sistema per Gerència:

 • Establir la QUALITAT i la SOSTENIBILITAT com a elements vertebradors del nostre projecte, creant un departament i lloc específics per a garantir el repte.
 • Alinear totes les activitats de l’empresa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, contribuint en la mesura de les nostres possibilitats a la consecució de l’Agenda 2030, publicant de manera anual la nostra Memòria de Sostenibilitat.
 • Considerar la millora contínua un objectiu permanent que incremente la qualitat percebuda pels nostres clients, implicant-los en aquesta així com a tot el personal de l’empresa.
 • Afavorir un ambient participatiu entre el personal, integrant-se en l’objectiu comú i millorant les comunicacions que faciliten el treball en equip, el reconeixement individual i els suggeriments de millora.
 • Controlar i reduir els errors de servei i gestió posant èmfasi en la prevenció per a evitar que es repetisquen.
 • Seleccionar minuciosament als professionals que s’incorporen a la plantilla, i potenciar la formació contínua de tot el personal de l’empresa, amb l’objectiu d’assegurar la màxima qualitat en el servei al client i la sostenibilitat de l’empresa.
 • Complir puntualment amb la normativa legal aplicable i les mesures excepcionals que sorgeixen a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, així com la referida a la Seguretat i Higiene en el Treball i bones pràctiques mediambientals.
 • Adaptar el model de negoci al canvi de context actual i reestructurar l’activitat mitigant l’impacte de les amenaces que afronta el sector.
 • Valorar les noves oportunitats, com ara l’impacte de la digitalització en la restauració, i alhora potenciar la fidelització dels nostres clients.
 • Mantindre la plena integració de Casa Montaña amb la idiosincràsia de l’entorn del Barri Cabanyal –Canyamelar, i aconseguir ser un referent de la ciutat de València a nivell internacional, com a punt de trobada en la degustació del vi.
 • Buscar un compromís social realitzant activitats que servisquen de suport a organitzacions sense ànim de lucre que realitzen aquestes labors, implicant als clients i al personal de l’empresa.
 • Ajudar a conservar el nostre Patrimoni Gastronòmic.
 • Establir com a finalitat la nostra vocació d’hospitalitat respectant els nostres orígens.

Objetivos de desarrollo sostenible

Des del 2010, col·laborem activament amb l’Organització Acció contra La Fam al seu programa de Restaurants Solidaris. Aportem menú i plats solidaris i contributius a la causa.

Oferim diferents mides de ració de la majoria dels nostres plats, a més de tapes individuals, per reduir les deixalles.

Disposem també d’envasos ecològics perquè els nostres clients puguen emportar-se el menjar sobrant a casa.

Intentem aprofitar al màxim el producte: p.e. les retallades de les nostres Creïlles de Secà de les Muntanyes Universals s’utilitzen al Ajoarriero i les del Pernil Ibèric de Bellota 100% a les Faves Estofades (Mitxirons).

Emprem les retallades dels nostres productes frescos i de temporada al dinar del personal.

Patrocinem equips de diferents disciplines del nostre barri, el Canyamelar. A alguns exemples són l’handbol, el club d’esgrima Àgora, ciclisme i futbol.

Disposem d’un pàrquing exclusiu per a bicicletes, patinets, etc. i comptem amb inflador de rodes, kit de reparació de punxades i carregador de bateria per als patinets.

De la nostra plantilla, el 50% de treballadors acudeix caminant i el 12% amb bicicleta. Només un 24% es trasllada amb moto/cotxe i la resta empra transport públic.

La nostra oferta gastronòmica contempla els al·lèrgens descrits al reglament 1169/2011 d’informació al consumidor. Estem a la llista d’establiments segurs de ACECOVA (Associació de Celíacs de la Comunitat Valenciana). A més, tenim menús degustació sense gluten, vegetarià i vegà. Es tracta d’una selecció de les nostres tapes elaborades amb varietats tradicionals recuperades de la Comunitat Valenciana, com a part del nostre projecte “Tornada a les Arrels” amb el Servei de Producció Ecològica de Carcaixent de la GVA .

Comptem amb:

– Desfibril·lador amb assistència tècnica i mèdica remota.

– Formació en reanimació cardiopulmonar i ús del desfibril·lador.

– Instrumental especialitzat per a l’atenció d’ennuegaments de dues mides, adult i menor.

Les nostres tertúlies són de caràcter bimensual i tracten tota mena de temàtica social, cultural i en relació a la sostenibilitat, com “Associacionisme Empresarial i Professional: Dones Visibles”, “Cultura, creació i dones. Què ens expliquen i què comptem” i “Una reflexió sobre la violència de gènere des de tots els àmbits”.

A més a més, hem col·laborat amb fundacions de dones en risc d’exclusió.

Segons les nostres dades actuals, el 66% de la nostra plantilla són dones, i almenys 5 ocupen càrrecs a rangs de gerència i responsable d’àrea.

Gràcies a la planificació anual de manteniment preventiu d’equips, s’evita les possibles averies i fuites d’aigua. Disposem d’aixetes difusores i limitadores de pressió per disminuir la quantitat d’aigua emergent, a més de cisternes amb doble polsador per a la regulació del volum de baixada d’aigua.

El canvi de maquinària sempre conscient: p.e. peladora de creïlles automàtica amb doble filtre i certificat NSF, que redueix l’abocament de deixalles al desguàs.

Productes biodegradables (d’acord amb el Reglament CE 648/2004), per reduir els residus químics que acaben al circuit hídric.

Planificació de càlcul de la petjada hídrica per a la seva reducció i compensació (any 2022)

El 100% de l’energia que fem servir és d’origen renovable.

Els nostres equips tenen sistemes destalvi energètic, baix consum o mínim impacte ambiental.

Comptem amb portes automàtiques per mantenir la temperatura sense la utilització de més potència (aïllament tèrmic), a més de cortina d’aire per evitar l’entrada de l’aire exterior.

Els llums del local són LED i utilitzem temporitzadors llum.

Assegurem un ingrés just i actualitzat per als nostres treballadors, així com seguretat al lloc de treball i protecció social. Controlem els riscos de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia mitjançant un SPM i una figura interna encarregada de vetllar; per això actuem d’acord amb la normativa vigent, legal i aplicable.

Oferim oportunitats de desenvolupament professional en resposta a la proactivitat i la motivació personal. Facilitem l’accés permanent a cursos de formació professional, en relació amb l’hostaleria, els idiomes i els recursos humans. Generem incentius i recompenses com a resposta a l’esforç dedicat a la feina.

Readaptem els horaris del personal per afavorir la conciliació familiar i la qualitat de la feina. Assumim el Codi Ètic de Turisme Valencià garantint la promoció dels drets fonamentals, combatent l‟explotació de les persones en qualsevol de les seves formes.

Hem organitzat tertúlies com La Corrupció” i “La fortalesa de la Societat Civil com a palanca d’avenç d’un territori.”

Invertim en productes d’alta tecnologia per augmentar l’eficiència i la comunicació digital. Combinem la modernitat amb la tradició per adaptar-nos a la transformació digital necessària, incorporant més dispositius electrònics, aplicacions, sistemes, i codis per passar del món offline a l’online. D’aquesta manera, incrementem la competitivitat de manera sostenible i incorporem noves eines per oferir una millor qualitat del servei i disminuir la generació de residus.

Hem destinat un local exclusiu per a l’oficina del restaurant, contigu al mateix, per a la centralització i organització de processos de gestió. Apostem per l´aïllament acústic, insonoritzant l´oficina, el menjador i la sala de tasts.

Les darreres reformes s’han enfocat a la cuina i els lavabos.

A més, estem constantment treballant a l’accessibilitat de Casa Muntanya.

Hem organitzat tertúlies com “La Vertebració socioeconòmica de la Comunitat Valenciana”, “Turisme, Innovació i Territori. El Cas de València” “El Futur del Sector Agroalimentari Mediterrani” i “Fem el correcte perquè el Turisme segueixi sent un motor en creixement i benestar?” >

Es requereix una cooperació entre els participants de la cadena de subministrament, des del productor fins al consumidor final, per la qual cosa podem esmentar el nostre projecte “Tornada a les Arrels”, juntament amb Servei de Producció Ecològica de la GVA i la Fundació Global Nature. Donem suport als agricultors i mercats locals, promovent el consum de productes frescos i de temporada.

Difonem a la carta i als canals digitals l’aportació que realitzem a l’agricultura local per sensibilitzar els consumidors sobre els objectius sostenibles que perseguim, i alhora generar consciència als treballadors davant de cada pràctica sostenible nova que incorporem a l’empresa. Gran part dels nostres esforços s’enfoquen a la reducció del consum energètic, la reducció de residus, el respecte pels cicles productius, evitar la degradació i la sobrepesca. Participem en cursos i xerrades formatives per a la millora contínua i designem diverses figures responsables de la gestió mediambiental encarregades de prendre decisions informades en el procés de compres i selecció de proveïdors.

Els nostres sistemes d’emmagatzematge es basen en protocols rigorosos per facilitar la rotació de productes adequada. Es proveeix la compra de productes en funció de l’afluència estimada de clients, tenint en compte els esdeveniments de la ciutat i en especial, els del nostre barri, així com les reserves registrades. Això permet planificar la setmana, ajustant les preparacions i l’emmagatzematge segons el consum previst.

Estem compromesos amb la reducció de consums, l’eliminació del sobreenvasament, la reducció de plàstic, el reciclatge, etc.

Calculem la petjada de carboni i seguim el pla de mitigació de l’impacte negatiu que produeix la nostra activitat. Consolidem el nostre compromís amb el medi ambient col·laborant en la preparació del terreny i vegetació preexistent, obertura mecanitzada de forats, recollida de plantes del viver, plantació i la direcció facultativa del projecte de reforestació del bosc incendiat de Gátova.

Hem organitzat tertúlies com “Cuinant pel canvi climàtic, reptes per al futur present”, “Consum responsable” i “Retorn al Producte Local

Des del 2019, incorporem una persona Responsable de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i Salut en el Treball per assegurar-ne la gestió interna.

Triem productes i serveis climàticament intel·ligents. Tot el material d’oficina procurem que sigui eco-friendly (impressora Brother amb certificació “Blue Angel”, paper reciclat, post its FSC Mixt, Edding eco-friendly, bolígrafs BIC 74% reciclats, llapis PEFC…

Treballem amb:

  – Tonyina marinada de la Mediterrània a les set espècies, un dels nostres plats estrella, és de qualitat Balfegó, certificat com a lliure de Anisakis sense necessitat de congelació prèvia. Es caracteritzen per l’absència d’estrès i el patiment en el sacrifici.

– La matèria primera de La Llotja del Peix, que l’oferim a la planxa, fregida, al vapor i en cassola.

  – La Brúixola, proveïdor de conserves seleccionades artesanes les peces de les quals són capturades amb arts de pesca tradicionals, de forma sostenible, als seus caladors atlàntics a l’alba.

Ramón Franco, proveïdor de musclos, la forma de la qual de realitzar el treball fuig de la producció massiva i de sabors estàndard per continuar apostant per mètodes i receptes tradicionals, altament valorat pels seus clients. Es basen en la filosofia slow food, situant-se com una de les empreses de referència al sector del cultiu, envasat i distribució de musclo d’alta qualitat.

– Zallo, del qual citem textualment “Ens comprometem a mantenir una ètica social i laboral que permeta un entorn agradable de treball i respectuós amb el medi ambient, col·laborant amb el sector extractiu de la comarca. Centrem la nostra compra en producte fresc del Cantàbric (Bay of Biscay), recolzant les tècniques de captura de peix “un a un” de les flotes pesqueres locals, evitant així la captura accidental de dofins així com el deteriorament del fons marí.”

El nostre major suport en aquest objectiu està definit pel nostre projecte de “Tornada a les Arrels” i el projecte de reforestació a Gátova, esmentat anteriorment.

Encara ens queden molts camins per emprendre.

Com a agents del canvi, creiem que el suport al protocol d’eliminació de totes les formes de treball forçós o obligatori segons els convenis de l’OIT és un compromís que les empreses també han d’assumir. Col·laborar en la protecció de les víctimes explotades i combatre contra el treball infantil és imperatiu. A la nostra selecció de proveïdors, sempre hem considerat les actuacions en relació amb els drets humans i les normes laborals, a més de la responsabilitat ambiental, com a aspectes fonamentals i de revisió inicial. Assumim el Codi Ètic de Turisme Valencià garantint:

– La promoció dels drets fonamentals, combatent lexplotació de les persones en qualsevol de les seves formes.

– El comportament íntegre i professional dels nostres treballadors a nivell intern i envers els nostres clients. Qualitats com el compromís, la responsabilitat i la dedicació són les fomentades dins de la nostra plantilla per part de la Direcció. Els protocols que involucren la interacció amb els clients sempre parteixen de l’honestedat. Amb els anys hem incorporat una cultura de transparència que abasta absolutament tots els nostres processos de gestió.

Montaña Selección S.L. ha sigut beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, l’objectiu del qual és potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació, mitjançant el projecte “Implantació i Certificació d’un Sistema de Gestió dels ODS” per a impulsar la sostenibilitat, posant en valor les seues repercussions econòmiques, socials i mediambientals. Aquesta acció ha tingut lloc durant els anys 2021 i 2022, i ha comptat amb el suport del programa de Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de València.

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Una manera de fer Europa